Opět se zde po roce sešli v hojném počtu, aby zde mohli společně strávit příjemné chvilky s muzikou, pobavit se a strávit čas s přáteli a známými. Po krátkém úvodu a seznámení s programem se ujal slova starosta Miroslav Jandečka, aby přítomné informoval o aktuálním dění v Zahořanech a ostatních spádových obcích za uplynulý rok, stručně je také seznámil s plány do budoucna.

Během programu také vystoupili žáci z místní mateřské školy společně s taneční skupinou Smajlíci z nedalekého Kouta na Šumavě. Završením kulturního programu bylo slavnostní předání pamětních listů za uplynulý letní semestr seniorům studujícím zdejší Virtuální univerzitu třetího věku z rukou Hany Hoffmannové. Na stolech po celou dobu nechybělo bohaté občerstvení a k tanci a poslechu celé odpoledne hrála oblíbená dechová hudba Domažličanka.