Lidé se procházejí mezi postupně se otvírajícími stánky, děti si užívají pouťové atrakce na místním sokolišti. Na večer jsou naplánovány první dva hudební pořady, další desátky následují v sobotu a v neděli.