Ta si letos připsala úctyhodný 120. rok. O pět let více ale slavili místní hasiči. K příležitosti 125 let od založení sboru obdrželi dobrovolní hasiči od starosty Postřekova Petra Anderleho novou stuhu. Tu jim připnul na prapor sboru.

Prostor byl vyhrazen i pro faráře Ivana Pavlíčka, který kromě slov u památníku padlých vedl mši svatou před zmíněnou kaplí svatého Jakuba. Gró programu postřekovské svatojakubské poutě doplnil i chodských folklor v podání Národopisného souboru Postřekov. Že jsou nejen místním lidem poutě blízké, dokázala hojná účast i skutečnost, že řada návštěvníků dorazila tradičně v krojích.