Cena se každoročně uděluje jednotlivým osobnostem, institucím a partnerským projektům.
Václava Jandečková získala cenu Stavitel mostů. Odkryla pozadí falešných hranic