Škola tento slavnostní den pojala jako den otevřených dveří a pro návštěvníky připravila program, který díky své pestrosti probíhal až do pozdní 17. hodiny.

Návštěvníci, které přivítal ředitel Petr Lehner, měli možnost v rámci tohoto programu zhlédnout vystoupení žáků z nižších ročníků prvního stupně, na která se zodpovědně od začátku školního roku připravovali za pomoci svých vyučujících. Všechna vystoupení sklidila od návštěvníků velký obdiv a byla oceněna potleskem.

Během dne měli všichni možnost si prohlédnout výstavu historických fotografií týkajících se školství v Poběžovicích. Řada přítomných si u fotografií zavzpomínala na svá školní léta a na chvíle strávené v těchto prostorách. „Na tuto školu vzpomínám v dobrém. V roce 1951 jsem vyšla z této školy a šla jsem se učit zedničkou, nicméně posléze nám to zrušili. Zjistili totiž, že je tato práce pro děvčata těžká, tak jsme měli po radosti. Líbilo se nám to,“ vzpomíná paní Svobodová, bývalá žákyně školy, která se přišla do školy podívat společně se svojí kamarádkou, která je taktéž absolventka poběžovické školy.

„Na tuto školu vzpomínáme moc pěkně, hlavně na žáky. A když jsme tady na výstavě viděli některé naše bývalé žáky, tak jsme zjistili, že tam každá máme ty své, které jsme učili,“ usmívá se bývalá kantorka, která si nenechala návštěvu školy ujít.

Během celého dne bylo možné nahlédnout přímo do některé ze tříd, kde zrovna probíhala běžná vyučovací hodina, a kdo chtěl, měl možnost si vyzkoušet učitelskou profesi v praxi. Akce se zúčastnili i starosta Poběžovic Hynek Říha, místostarosta Kdyně Vladislav Vilímec a senátor Jan Látka. Škola v Poběžovicích je zapojena v dlouhodobé přeshraniční spolupráci se školami v Bavorsku a v Rakousku. Zástupci z těchto partnerských škol pozvání na oslavy taktéž přijali a osobně se zúčastnili.

Jako vzpomínku si návštěvníci odnášeli srdíčko z keramiky, které jim bude připomínat tento den pokaždé, když je uvidí společně s knihou Překonávat hranice – zachovat kulturu, která vznikla na základě partnerství mezi 4 evropskými školami.

Jiří Studnička