„Předali jsme nyní stavbu nové firmě, která by konečně měla napravit chyby té předchozí. Ta nepostupovala technologicky správně. Zídka, kterou opravovala, u základu neseděla skoro o 30 centimetrů, takže jsme se s firmou museli rozloučit,“ vysvětlil kastelán horšovskotýnského hradu a zámku Jan Rosendorfský s tím, že oprava věže by měla být dokončena přibližně do října letošního roku.

Historickou památku, takzvanou Hladomornu, podmáčely v roce 2013 deště a strhly její základy. Věž pak byla 'svázána' a připevněna k terénu ocelovými lany, aby se předešlo jejímu zřícení.

K zásadní opravě a statickému zajištění stavby mělo dojít už roce 2015 i 2014, rekonstrukce se ale stále odsouvala. Památkovému ústavu se nelíbil projekt na opravu stavby a musel být vypracován oponentní projekt.

Statické zajištění hlásky financuje Havarijní program Ministerstva kultury.

Nyní, když je na věži lešení, proběhne také podrobný průzkum stavby, aby se následně mohl vypracovat odlišný projekt na další opravy věže, které se již netýkají nutného statického zabezpečení – opravy fasády, výklenků, parapetů a tak dále.

„Na ty již nelze využít peníze z havarijního programu, takže k nové fasádě a dalším úpravám se přistoupí až podle toho, jestli se podaří získat další finance,“ zakončil kastelán Rosendorfský.