„Rekonstruovali jsme dvě stáje ze 70. let. Připravili jsme nové sociální zařízení pro zaměstnance, velkou garáž pro mechanismy, dvě nové silážní jámy a hnojiště,“ uvedl šéf firmy Jaroslav Hána. „Během roku plánujeme ještě srovnat povrch okolo stájí, opravit plot a dodělat krajinné úpravy – zasadit stromky a keře,“ dodal. Spodní stáj byla dříve určena býkům, v horní byly ustájeny jalovice. Do spodní s kapacitou 240 kusů se nyní přesune mladý dobytek od 9. měsíce do zabřeznutí. Vrchní je určena pro vysokobřezí jalovice, ta má kapacitu 140 kusů.

Meclovští tak vyřešili mezičlánek, kam umístit zvířata ve věku mezi teletem a produkční krávou. Dříve byla umístěna v Roudné a ve Vítání.

„Rozpočet na celou rekonstrukci farmy byl necelých 26 milionů korun,“ vyčíslil ekonom Zdeněk Kutil. Meclovští požádali v roce 2015 o dotaci z Programu rozvoje venkova, poprvé neuspěli, ale v roce 2016 už ano. „Máme zažádáno o 10 milionů korun. Hotová je kompletní dokumentace, půjde na Státní intervenční zemědělský fond. Počítáme, že bychom měli dotaci obdržet do půl roku,“ uvedl Kutil.

„Největší náklady spolykal dvoukomorový silážní žlab o kapacitě 6600 kubíků, 4400 je určeno pro senáž a 2200 pro siláž. Část siláže se bude vozit i do Srb. Máme mobilní míchací krmný vůz, který obsluhuje farmy Březí, Srby, Vítání a Metelsko,“ pokračoval ekonom.

Prvotní záměr počítal i se stavbou teletníku, což by znamenalo, že by na místě byla soustředěná kompletní živočišná výroba ze střediska Srby. Rozpočet by ale vyšel na 60 milionů korun a nakonec se rozhodli vybudovat nové zázemí pouze pro jalovice.
Meclovští mají i další plány. Připravují se na provoz minimlékárny v Srbech, která by hlavně místním nabídla mj. jogurty ve skle.

Renovovaný areál v Dolním Metelsku si se zájmem prohlédl i ředitel Mlékárny Klatovy Pierre Hecquet.

„V současnosti dodáváme do Mlékárny Klatovy 31 tisíc litrů mléka, o 4 tisíce litrů mléka více než vloni. Jsme největším dodavatelem, loni jsme jí dodali 10 603 000 litrů mléka. Tento stav se budeme snažit ještě zvýšit,“ uvedl Jaroslav Hána. „V roce 1988 jsme měli 1250 krav, postupně se snížil o 450 kusů kvůli zavření stájí v Třebnicích, Mašovicích, Němčicích a Mračnicích. Budeme se snažit se během dvou let opět na tento stav dostat,“ plánuje šéf Meclovské zemědělské.