Dlouhodobá intenzivní práce a výzkum regionální historičky a spisovatelky Václavy Jandečkové byly přeneseny i v trvalou vzpomínku na hrůznou akci Státní bezpečnosti – akci „Kámen“, tedy falešné hranice.

Pamětní deska na Modré hvězdě, bývalém kdyňském hotelu, kde oběti Akce „Kámen“ přespávaly před cestou na hranice, bude trvale připomínat akci, při níž StB vytvořila past na lidi, kteří chtěli opustit totalitní stalinistické Československo. Desku, kterou věnovalo město Kdyně, odhalili přímé oběti a pozůstalí po obětech dosud nepromlčených zločinů akce „Kámen“. Jejich společná přítomnost byla nejdojemnějším okamžikem celého večera.

Součástí programu byla také působivá projekce tváří obětí i strůjců akcí „Kámen“ na zmíněné budově.
Zazněla i scénická hudba Richarda Ulrycha, která bude doprovázet výstavu nejen u nás, ale také v Německu. Krátkou modlitbou, kterou vedl kaplan věznice Plzeň-Bory Blažej Pelán, byla ukončena venkovní část programu.
Večer se uskutečnila také vernisáž výstavy, která detailně osvětluje celou akci včetně tváří jejích zosnovatelů. Představen byl také krátký animovaný film absolventů UMPRUM.

Česká verze putovní výstavy bude veřejnosti přístupná v MKS Modrá hvězda ve Kdyni až do 21. prosince. Poté bude přemístěna do Divadla Archa, kde budou mít diváci 10. a 11. ledna možnost navštívit divadelní představení Akce „Kámen“ drážďanského režiséra Floriana Fischera.

Celé pietní akce se zúčastnili náměstek ministra kultury Jiří Vzientek, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, zástupce ředitele odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Pavel Kugler, zástupci Českého centra Mezinárodního PEN klubu, mnoho starostů a starostek, zástupci několika poboček Konfederace politických vězňů, představitelé dalších spolků a široká veřejnost. Večerem provázeli ředitelka MKS Kdyně Jana Podskalská a předseda Společnosti pro výzkum zločinů komunismu Lukáš Kopecký.

Největší poděkování a uznání nepatřilo jen autorce výstavy, nýbrž také přítomným obětem a pozůstalým: Janu Minaříkovi, Olze Hlavenkové, Haně Moravcové, Ireně Tyslové, Zdeňku Klímovi, Haně Holešovské a Věře Dvořáčkové.

Paní Marta Kubišová, která se večerní akce nemohla zúčastnit, jim prostřednictvím moderovaného telefonického rozhovoru vyjádřila obdiv a vzkázala, že je v myšlenkách s nimi.

Sokolové. Ilustrační foto
Sokolové oslaví 150 let