Poutní mši sloužil klenečský farář Libor Buček, zahráli také trubači Okresního mysliveckého spolku Domažlice.

Kaplička je nová, farářem Bučkem byla vysvěcena teprve v loňském roce. Vznikla náhradou za starou kapličku nacházející se nedaleko odtud, zhruba pět set metrů pod hotelem Výhledy. Starý svatostánek byl znám jako kaplička sv. Vojtěcha v Dolíku a docházeli sem často poutníci pro zázračný pramen Vojtěšky, který měl být lékem na nejrůznější neduhy. Velice rád ji navštěvoval i kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar.

O vybudování nové kapličky se zasloužilo Okrašlovací a sportovní sdružení Český les za podpory Městyse Klenčí pod Čerchovem.