„Stavební práce firmy COLAS CZ, a.s. byly rozděleny na dvě části, protože se jedná o sousední ulice U Garáží a II. pětiletky, které na sebe navazují. Při současném uzavření obou ulic by došlo k zamezení přístupu zásobování a pohybu aut občanů sídliště,“ vysvětlil rozhodnutí postupné rekonstrukce starosta města Václav Mothejzlík.

V první etapě, která začala počátkem června, došlo k odfrézování starého povrchu a vybudování nového podlaží, čímž se vyřešil problém s nevyhovujícím stavem odvodnění komunikace. Kromě nového povrchu vozovky před obchodem „Mix“ zde vznikly nové chodníky a jednadvacet parkovacích míst. Přesunuty byly i nádoby na třídění odpadu, které jsou nyní v ulici U Garáží. Současně proběhlo i rozšíření parkovacích míst v ulicích Sylvánova a Lidická. Celkový počet nového zázemí pro majitele automobilů se vyšplhal na 76.

První část oprav byla dokončena v druhé polovině října. Na ně navázala právě končící druhá etapa, která se týkala značně poškozené ulice II. pětiletky.

Nyní probíhají finální pokládky asfaltů na komunikaci a již v příštím týdnu dojde k otevření a zprovoznění důležité páteřní ulice. Dokončení druhé etapy rekonstrukce přinese občanům sídliště nové chodníky, vozovku, třicet nových parkovacích míst a nové osvětlení.
„Firma provedla práce dle zadaného harmonogramu. Jsem rád, že již v nadcházejících dnech bude ulice v plném provozu a občané tak dostanou dárek k Vánocům,“ dodal Mothejzlík.