Do trosek kostela, který stával ve středu pohraniční obce, dorazili věřící z české i německé strany, a dokonce i z USA. Toto místo se tedy stalo, po válce a vysídlení původních obyvatel, místem, kde se vzpomíná, místem porozumění mezi národy a místem smíření. Mši si návštěvníci mohli vyslechnout v němčině i češtině.