Činnost měli za uplynulý rok bohatou. Na stráni u třešňové aleje připravili na podzim vlek, který se bohužel rozjel pouze jedno odpoledne, protože na rozdíl od šumavských vrcholků na dohled bylo ve středních polohách sněhu hodně málo, pokud vůbec. Uspořádali masopustní průvod, který tradičně obejde Loučim, Novou Vísku a končí maškarním bálem v Libkově. V lese byli sázet stromky, pro děti v obci připravili dětský den a o podzimní pouti uspořádali druhý ročník Štrapáce za loučimským džbánkem, jehož se zúčastnilo 65 lidí, 38 pěších a 27 na kole. Hned druhý den se opět věnovali dětem, pro něž připravili atletické odpoledne, o měsíc později pak i strašidelnou stezku ve spodní části obce. Na sklonku zimy se 19 lidí zúčastnilo povedeného výletu zimní krajinou ke kapličce nad Dobříkovem, jehož zakončení bylo v tamní hospůdce. Tohle všechno přečetl jednatel Jiří Grösl na základě podkladů místostarosty Tomáše France.

Ilustrační foto
Zloděj ukradl peněženku ze skříňky a zneužil cizí kartu

V loňském roce byla snaha odpoutat se od centrálního vedení a založit se stejnými lidmi nástupnickou organizaci se stejnou náplní, ale členové v hlasování rozhodli setrvat pod hlavičkou tělocvičné jednoty a protože odstoupila starostka, bylo nutno zvolit nového. Výbor navrhl jako jediného kandidáta Josefa Švába, jehož členové jednomyslně zvolili. Ten k tomu řekl: „S Tondou Francem jsme v roce 1990 byli jako jedni z prvních v kraji, kdo znovu obnovovali sokolskou činnost a potom jsem jeho starostu dělal 12 let, tak to snad společně zvládneme zase.“

Jako host se valné hromady zúčastnil i starosta domažlického Sokola a 1. místostarosta Župy Šumavské Josef Váchal, který objasnil způsob vybírání členských příspěvků a financování jednoty vůbec a pozval všechny na Župní sokolský slet do Klatov 10. června. Po schválení pláni práce na další rok už následovala večeře a volná zábava při muzice Franty Tomana ze Škrchleb.

Zdeněk Huspek

Parašutistická soutěž Chodský čakan 2018 ve Staňkově.
FOTO: Nebe nad Staňkovem obsadili parašutisté