Starostka Jana Dirriglová zde přivítala pět malých občánků, konkrétně Veroniku Sikovou, Adama Khina, Adrianu Vlasákovou, Fabiana Geralda DeSouza Santana a Lucase Luise DeSouza Santana. Ti všichni v období od roku 2011 až do roku letošního posílili obyvatelstvo obce, která v průměru čítá kolem 130 lidí.

Dětem i jejich rodičům a prarodičům zazpíval sbor Mateřské školy z Chodské Lhoty, jež na kytaru doprovodila ředitelka MŠ Petra Černá. „Vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový občan,“ řekla mimo jiné ve svém proslovu Dirriglová, „a ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co pro vstup do samostatného života potřebuje. Bude záležet především na vás, milí rodiče, jak své dítě povedete, kolik lásky mu věnujete a čemu všemu ho naučíte.“

Při zápisu do pamětní knihy dostaly děti od obce květinu, malý finanční dar a pytlík bonbónů a všichni se pak nechali jednotlivě i společně vyfotit do rodinného alba. U malého občerstvení krátce poseděli nejen rodiče, ale i představitelé obce a všichni se rozcházeli s pocitem, že v Loučimi je o nové občánky zájem.

Zdeněk Huspek