Pouť se tu neslavila po desítky let a návrat slavnosti šel ruku v ruce s výstavbou kaple, která zde kdysi stála. Důkazem její přítomnosti na návsi jsou historické kresby. Právě na nich si Josef Pivoňka všiml žluté kapličky, jež byla vystavena v 70. letech předminulého století. Ovšem po odsunu německých obyvatel církevní stavba pustla a chátrala, pročež byla v 80. letech 20. století stržena.

Sdružení proto využilo dotací, sehnalo sponzory, pomohla i obec a zapojili se i obyvatelé, aby na návsi opět stála kaplička jako kdysi. Od roku 2013 se tak v upraveném zeleném prostranství tyčí jedenáct metrů vysoká červená kaplička. Tu ještě týž rok v symbolický den ve svátek české státnosti 28. září slavnostně vysvětil plzeňský biskup František Radkovský. K této příležitosti se rovněž vydal i pamětní list se známkou. Stavba a záměr obnovit něco, co zde stálo mnoho let, stmelilo lidi v obci a přitáhlo turisty. Pouť je přece jen prvek, který by na vesnici měl být.

Pouť proběhne v sobotu 9. června. Zahájení je od 14:00 V kapli bude možné nahlédnout do fotografií zachycujících proces výstavby, k dispozici budou i dokumenty od vzniku kaple po současnost. Zároveň zde bude umístěna prodejní výstava malířky a keramičky Marcely Jeřábkové z Horšovského Týna. Opět bude možno zakoupit pamětní list s turistickým razítkem. Pro děti nebude chybět zábava v podobně kolotočů. Občerstvení je rovněž zajištěno a hudební doprovod obstará Jarda Hájek.

DRAŽENOV se po středečním přívalovém dešti proměnil ve velké řečiště. Voda zaplavila sklepy tří domů.
Středeční průtrž mračen páchala škody v Klenčí pod Čerchovem a v Draženově