Po absolvování tříletého studia v SOU Domažlice je v pracovním životě bude provázet i europass, díky němuž snadněji najdou uplatnění v rámci EU.