Na úvod se začalo bohoslužbou vedenou bývalým klenečským farářem Liborem Bučkem na Císařské cestě, která kdysi vedla do Řezna. Pak následoval bohatý doprovodný program, v jehož rámci mohli děti i dospělí jezdit ve starém vojenském vozidle pod dohledem Karla Houdka. Letos byla celá akce věnována památce zesnulého hudebníka Tomáše Kulhánka, který vystupoval od začátku na mlýnských festivalech.