Přítomni byli senátoři, poslanci, členové vedení Plzeňského kraje, starostové okolních měst, zástupci domažlických spolků a organizací i partnerů, kteří se podílejí na organizaci a propagaci Chodských slavností.

Domažlický farář Miroslaw Gierga představil své hosty ze Slezska, kteří se na slavnost dostavili v krojích svého regionu.