Hasiči museli z jezu a řeky vytahat větve a kmeny padlých stromů.