Mezi čestnými hosty nechyběli senátor Jan Látka, starosta Domažlic Miroslav Mach a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

„Regiony východního Bavorska a západních Čech tvoří společný hospodářský prostor s velkým potenciálem do budoucna. Tento potenciál je podpořen sítí kvalitních škol," uvedla ve svém proslovu vedoucí oddělení bavorského ministerstva školství pro oblast Horní Falce Maria Kinzinger.

„Zde se s žáky o společné Evropě pouze nehovoří, zde se mládež v rámci partnerství mezi školami sama podílí na budování nové Evropy," dodala v další části svého vystoupení.

Ve stejném duchu se nesla i slova senátora Jana Látky, jenž zdůraznil, že Gymnázium J. Š. Baara patří mezi prestižní školy jeho senátního obvodu, a připomněl, že přes-hraniční spolupráce je také jedním z východisek pro formování aktivních, proevropsky orientovaných občanských postojů.

Ke slovu se dostali i samotní studenti. Žákyně chamské reálky si připravily prezentaci snímků ze svého pobytu v Domažlicích, domažlický gymnazista Denis Dvořák sérií promítaných fotografií připomněl nedávnou reciproční návštěvu v Chamu. Obě prezentace byly vedeny v angličtině.

Na tuto skutečnost ve svém krátkém proslovu pohotově zareagoval domažlický starosta Miroslav Mach, když se obrátil k přítomným studentům: „Angličtina vám otevře dveře do světa, ale znalost němčiny nebo češtiny otevře dveře do srdcí vašich sousedů."

Na otevírání srdcí pomocí mateřštiny sousedního národa pak došlo při vystoupeních ředitelky Gymnázia J. Š. Baara Jany Štenglové a ředitele Gerhardinger Realschule Cham Martina Zimmermanna. Oba přečetli stejný projev, ale ředitelka Štenglová v němčině a její bavorský kolega v češtině. „Naším přáním je odbourávání zažitých stereotypů, hledání porozumění a pochopení. Jsme si vědomi toho, že ačkoliv v Německu a v Čechách, ve skutečnosti žijeme v jedné zemi, a tou je Evropa. Jaká bude naše společná budoucnost, o tom budou rozhodovat i naši žáci," pravili ve společném proslovu jazykem svých sousedů.

Poté následoval slavnostní podpis partnerské smlouvy. Po něm měla ředitelka domažlického gymnázia přichystáno pro bavorské hostitele ještě velké překvapení – dva obrovské chodské koláče. O to, aby se z celého slavnostního aktu nestal pouze suchý sled projevů oficiálních hostů, se přičinila studentská hudební vystoupení, při nichž se střídala krojovaná chodská kapela s dvojicí bavorských žákyň.

Autor:Jan Pek