V sobotu pak všechny přítomné na dvoře U Podestátů potěšilo pásmo chodských písniček, říkadel a her. Součástí pouťového programu byla i zábava s Kabátem revival. V neděli proběhla slavnost na poutním místě Dobrá Voda. V altánku vyhrávala dechovka Horalka, před polednem se v kapli konala pouťová mše svatá a odpoledne požehnání. Horalka hrála odpoledne i U Podestátů, zájemci si mohli projít špýchar i statek s výstavou.