Slavnost i neformální setkání, ze kterého vzešel nápad na akci, do které by se mohli zapojit členové mnoha organizací. Takové bylo slavnostní přijetí seniorů v domažlické obřadní síni. Vedení města jím chtělo poděkovat zasloužilým členům spolků za jejich dlouholetou práci.

„Setkání se koná u příležitosti Mezinárodního dne seniorů," konstatovala Libuše Matějková, předsedkyně domažlického Sboru pro občanské záležitosti.
„Jste aktivní, nestaráte se jen o sebe, ale i o své bližní, aby i oni měli náplň pro svoji činnost," řekl při poděkování starosta Miroslav Mach.

Oceněné nominovaly jednotlivé spolky, které společně pracují v Městské radě seniorů. „V řadě organizací měli těžkou hlavu s výběrem, protože ve svých řadách mají mnoho členů, kteří by si ocenění zasloužili," zmínila Matějková s tím, že oceňování by se mělo stát tradicí i pro další roky.

Po slavnostním aktu následovala neformální část. „Mrzí nás, že někteří senioři říkají, že se ve městě nic pro ně neděje. Přitom aktivit je díky spolkům a Městské radě seniorů dost. Jde o to, informace o nich dostat k veřejnosti," podotkl starosta.

Dalším probíraným tématem byla slabá vzájemná provázanost při podpoře akcí jednotlivých spolků - členové jednoho se účastní svých programů a nezajdou už na akci jiné organizace. Na místě pak vznikl nápad, že by pod patronátem turistů mohl být uspořádán autobusový výlet pro seniory ze všech spolků.

Ocenění senioři:

Návrhy na ocenění podávaly jednotlivé spolky a organizace
Svaz postižených civilizačními chorobami:
Anna Blíhová – dlouholetá pokladní
Zdeňka Hrušková – jednatelka
Klub seniorů Policie ČR Domažlice:
Václav Mareš – místopředseda rady a aktivní člen
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Domažlice:
Květoslav Kardinál – místopředseda, ve výboru zhruba 20 let Josef Podestát – předseda kontrolní komise zhruba 15 let
Klub českých turistů, odbor Domažlice:
Anna Faitová – hospodářka
Marie Senohrábková – nejdéle pracující členka výboru v celé více než stoleté historii domažlického odboru
Oblastní spolek Českého červeného kříže:
Růžena Krčmová – předsedkyně místní skupiny, dlouholetá dobrovolná pracovnice
Jaroslava Kaucká – dlouholetá dobrovolná pracovnice
Tělovýchovná jednota Sokol Domažlice:
Alena Vaňková – kronikářka, Ivona Králová – cvičitelka
Sbor pro občanské záležitosti:
Hana Mervartová – dlouholetá členka
Český svaz chovatelů, ZO Domažlice:
Jaroslava Stauberová – zapisovatelka, velmi aktivní členka
Svaz dobrovolných hasičů Domažlice:
Vítězslav Strouhal – od mládí hasič, zasloužilý člen, pokladník Josef Jírovec – nejstarší člen výjezdové jednotky, člen soutěžního družstva veteránů