Myslely i na ptáčky. Ve středu 19. prosince si pod vedením učitelek Habartové a Šinálové připravily „ozdoby“ v podobě jablíček, mrkve, lojových koulí, palic kukuřice a ořechů.

I tato akce spadá pod dlouhodobé aktivity pro malé přátele přírody a myslivosti pod názvem Malý adept myslivosti, do které jsou děti mířkovské školky přihlášeny pod patronací Mysliveckého spolku Lichoň Vidice.

„Snahou spolku je seznamovat děti s přírodou v našem regionu, naučit je poznávat základní druhy ptáků, zvířat, rostlin a ostatních živočichů a také jak se v přírodě a k přírodě chovat. Postupně je budeme seznamovat se zvyky a tradicemi české myslivosti. Dětem jsme již předali jesle pro srnčí a zaječí zvěř, o které se v době nouze starají a pravidelně dosypávají do korýtka oves. Všichni čekáme na první opravdovou sněhovou nadílku, při níž budeme dětem ukazovat stopy zvěře, která jejích krmelec navštěvuje,“ řekl předseda spolku pan Václav Hubata.

Při zdobení stromečku myslivci dětem předvedli i myslivecké troubení, které perfektně provedl Antonín Benda, a všichni přítomní úžasem poslouchali nádhernou ozvěnu tónů nesoucích se od blízkého Sedmihoří. Děti na oplátku myslivcům zazpívaly a zarecitovaly básničky.

Když si všichni na ohni opekli připravené špekáčky, zakončili myslivci příjemně prožité dopoledne svými fanfárami, při nichž si všichni popřáli šťastné a veselé svátky vánoční a zdraví v novém roce.
Již teď se všechny ratolesti těší na další společné setkání se členy Mysliveckého spolku Lichoň Vidice, které se připravuje na začátek roku 2019.

Jaroslav Čedík

Sabina Denková z Horšovského Týna se narodila 14. prosince 2018 v domažlické porodnici s váhou 2400 gramů a mírou 49 centimetrů mamince Vladislavě a tatínkovi Pavlovi. Jméno pro svou prvorozenou dcerku rodiče vybírali společně.
FOTO: Rodina z Domažlicka a okolí