Zástupci vedení Domažlic i obcí z okolí, oblastního spolku Českého červeného kříže (OS ČČK), zástupci sboru pro občanské záležitosti, reprezentanti zdravotních pojišťoven i nemocnic. Ti všichni přišli poděkovat dobrovolným dárcům krve z Domažlicka, kteří překročili symbolické hranice počtu odběrů. Akt proběhl v důstojných prostorách obřadní síně.

„Podle posledních dostupných statistik proběhne na celém světě 9 milionů aktů darování krve za rok," připomněl místostarosta Zdeněk Novák a přidal další statistické údaje: „V naší republice je zhruba 300 tisíc dárců, ale přibližně dalších 100 tisíc jich chybí. Nejčastější věková skupina dárců je ve věku 40-54 let. Tato čísla zmiňuji proto, abych vyjádřil svůj obdiv a veliký dík všem, kteří se pro dárcovství rozhodli a kteří k němu přistupují jako k určitému poslání."

Slavnost pokračovala neformální částí na rautu.
„Připravilo jej a pomohlo ho spolufinancovat Střední odborné učiliště Domažlice," poděkovala ředitelka OS ČČK Domažlice Jana Hořeňovská.