Kostel sv. Anny na Tanaberku je impozantní stavba s kruhovým půdorysem, stojí ve stínu vzrostlých stromů a je ojedinělou ozdobou Všerubského průsmyku. Svatoanennský vrch patří do katastru městyse Všeruby, a ten se také vzorně o toto poutní místo stará. Tanaberk má pohnutou historii, zvláště v poválečném období. Byli zde usídleni vojáci, kteří hlídali hranici, střílelo se do obrazů, uvnitř kostela byli ustájeni koně. Naštěstí v dnešní době je Tanaberk hezky opravený a stále se může pokračovat v pracích na obnově nejen stavebních, ale i duchovních.

Tato pouť je každoročně hojně navštěvovaná. Slavnostní bohoslužba začala ve 14.30 hod a hlavním celebrantem byl mrákovský farář P. Przemyslaw Ciupak. Spolu s ním se mše svaté účastnil Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi. Účast na mši byla hojná a kostel byl zaplněný věřícími.

Mše svatá nebyla jediným programem poutě na Tanaberku. Přede mší svatou se konal v kostele koncert MLP smyčcového orchestru, kde zahrál na housle nám všem známý kdyňský rodák Miroslav Vilímec a zazněly skladby od G.F. Händela, J.A. Bendy, J. Zacha a A. Vivaldiho. Po skončení mše svaté vyhrávala ve venkovním altánu všem poutníkům k poslechu dechová kapela Petrovická sedmička.

O stánek s vynikajícím občerstvení se postaralo Zemědělské obchodní družstvo Mrákov.

Autor: M. Matějková