„Vyúčtování mělo být podáno do konce ledna 2012, fotbalisté je podali  12. března," konstatovala předsedkyně finančního výboru Jitka Heřmanová.  „Došlo k tomu až po několikerém upozornění," citoval z podkladů výboru místostarosta Vítězslav Brody.

„Měli jsme na vyúčtování celého roku 30 dní, to se nedalo zvládnout. Naši členové, třeba účtaři, administrativu dělají po své práci. Navíc oddíl kopané nemá vlastní právní subjektivitu, vše musí projít přes vedení Jiskry," vysvětluje prezident fotbalové ho oddílu Jaroslav Ticháček.

Podobně jako fotbalisté nedodrželi termín pro dodání vyúčtování i další příjemci dotací (Judo club Domažlice, Mílaři Domažlice, MC Benjamínek, Stop PPP a Chodský filmový a literární spolek). U nich se však jednalo o zpoždění v řádu několika dní, které se zastupitelé rozhodli tolerovat.

Za závažnější než časovou prodlevu označila Heřmanová při předkládání závěrů ze šetření finančního výboru nedostatky v účetních dokladech.

„U některých cestovních dokladů je pouze nahoře uvedeno jméno, komu bylo vyplaceno, celková částka a vůbec není specifikováno, kdo to schválil, odkud kam a kolikrát dotyčný jel. Není tam vůbec specifikováno, kdo cestu schválil ani podepsáno převzetí peněz v řádu tisíců korun," popsala Heřmanová a dodala: „Nejednalo se o ojedinělý případ. Jsou vypláceny nemalé částky a doklady nejsou vůbec průkazné."

Fotbalový oddíl použil do vyúčtování několika grantů nakopírovanou souhrnnou fakturu, kde nespecifikoval, jak vysoká částka je uplatňována ve kterém grantu.

„Některé doklady, které byly kopírovány do vyúčtování, byly přeskládány přes sebe, takže na dodané kopii není vidět celý doklad a není tak poznat, co vše je na dokladu účtováno," popsala další pochybení Heřmanová.

„Předchozí kontrola z finanční odboru radnice žádné pochybení  nezjistila. Vím, že jsme měli vše v pořádku, že peníze byly použity na účel, pro který byla dotace určená. Případné maličkosti, jako chybějící podpisy, určitě doladíme," uvedl fotbalový šéf.

Podle svých dalších slov je prozatím klidný. „Věřím, že zdravý rozum zvítězí. Připravujeme odvolání proti rozhodnutí zastupitelstva. Je to znevážení práce dobrovolníků, kteří pro fotbal pracují, některé to hodně znervóznilo," konstatoval Ticháček.

Finanční výbor ústy své předsedkyně Heřmanové fotbalistům vytýká i nesrovnalosti v použití peněz z mimořádného čtvrtmiliónového příspěvku, který zastupitelé odhlasovali loni v listopadu nejtěsnější možnou většinou dvanácti hlasů.

„U tohoto vyúčtování jsme našli čtyři doklady jako VIP občerstvení na obyčejném paragonu nebo pořízení 105 kusů šál. I zde byly zaznamenány nevyplněné cestovní příkazy. Dotace byla přiznána v listopadu, ve vyúčtování byl i doklad ze srpna," sdělila Heřmanová. Zároveň však připustila: „Při poskytování příspěvku tehdy nebylo přesně stanoveno, na co lze peníze použít."

Na tehdejším zasedání zastupitelstva zazněly argumenty, že fotbalisté  se nečekaně probojovali do třetí nejvyšší fotbalové soutěže, což přineslo zvýšené provozní náklady na cestovné a třeba i poplatky za rozhodčí. Oddíl tehdy požadoval mimořádnou dotaci 405 tisíc korun, zastupitelstvo odsouhlasilo 250 tisíc korun.

Kolik peněz musí fotbalisté vrátit:

Zastupitelé rozhodli o vrácení následujících částek z grantů za rok 2011:
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova 55 000 Kč

Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova⋌ 483 000,- Kč
Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích  555 500 Kč
Reprezentace města 10 000Kč
Dále musí TJ Jiskra Domažlice, oddíl kopané vrátit mimořádný příspěvek, který byl poskytnut v listopadu 2011 250 000 Kč
CELKEM 1 353 500 Kč