Před rokem 1989, když se řeklo Folmava, všichni v regionu věděli, kde leží, ale málokdo tam fyzicky byl.

„Pohraniční stráž k nám lidi moc nepouštěla. Kdo o to stál, musel mít propustku do hraničního pásma. Folmava měla přibližně stejně obyvatel jako dnes. Bydleli tu lidé zaměstnaní ve statku a u státních lesů, pak tu byla ještě pohraniční rota, kde také někteří pracovali,“ vzpomíná Tomáš Kohel, místostarosta České Kubice, kam Folmava správou spadá.

V té době byla ve Folmavě velká migrace, stále se střídali obyvatelé.

„Po roce 1990, kdy se otevřely hranice a lidé mohli navštěvovat nejen nás, ale také Německo, tak se obyvatelstvo stabilizovalo. Dá se říci, že ve Folmavě už migrace přestala. ´Padly´ také státní statky, pohraniční rota skončila, nyní objekt po ní využívá hraniční policie,“ dodává Kohel.

Co otevření hranic a jiný státní režim Folmavě přinesly? „Začaly tu vyrůstat penziony, čerpací stanice, pak kasina. Vyrostly tu také vietnamské tržnice, které zabírají největší rozlohu v místech, která nebyla obestavěná,“ říká místostarosta s tím, že tržnice zprvu byly ve středu obce. Když vyrostl obchvat Folmavy, soustředily se kolem něj, na jihovýchod od obce, a zaplnily prostor prakticky až ke kostelu sv. Antonína, který předtím stál osamoceně, vzdálen spolu s hřbitovem kus cesty od obce.

Zajímalo nás, zda se v kostele konají mše a jestli se na hřbitově dosud pohřbívá.

„Kostel patří Farnosti Folmava, pod kterou spadá i Česká Kubice. Na hřbitově se naposledy pohřbívalo asi před dvěma lety. Byl to člověk, který byl nalezen na Bystřici. Nikdo se k němu nehlásil, musel být pohřben na obecní náklady. Hřbitov udržují Služby Česká Kubice. Na náklady spolku bývalých kubických občanů, dnes žijících v Německu, se v minulosti opravila hřbitovní zeď. Mše je sloužena dvakrát do měsíce, ale kostel navštěvují převážně němečtí občané, zřejmě bývalí rodáci z Folmavy a Kubice. Co se týče českých věřících, ti tam chodí hlavně o pouti na svatého Antonína,“ odpověděl Deníku místostarosta Ko­hel.

Folmavě nechybí ani spolek, který najdeme ve většině míst regionu – dobrovolní hasiči. „Po roce ´90 to vypadalo na jejich rozpuštění, neboť již asi pět let předtím příliš činnosti nevykazovali. Ale Sbor dobrovolných hasičů Folmava se podařilo vzkřísit. Hasiči jsou teď základem dění v obci, takovou její hybnou pákou. Veškeré akce, které se tu konají, pořádají právě oni. Dělají dětský den spolu se Sportovním klubem Folmava, kdy tady můžeme využívat nové víceúčelové hřiště. V loňském roce byl početně navštívený, konal se tu také turnaj ve fotbale, dělali pro děti akci na ukončení prázdnin. Hasiči se pravidelně účastní i dvou akcí v okolí – otevření a uzavření České studánky,“ vyjmenovává z pestré činnosti znovuzrozeného hasičského sboru Kohel.

Vloni folmavští hasiči oslavovali 130. výročí založení svého spolku a s přípravami ´slávy´ měli spoustu práce. „Jako odměnu za celoroční činnost už mají hasiči tradičně zájezd do vinného sklípku na Moravě, na Pálavě,“ podotýká Kohel.

Velice dobrá spolupráce vznikla na mezinárodním poli. Hasiči se přátelí s kolegy z bavorské příhraniční obce Schafberg. Dochází k vzájemným návštěvám i pomoci.

Folmavský sbor se zapojil i do okrskové soutěže. „Vloni v ní Folmava měla dokonce tři družstva – muže, ženy a seniory, což jsou hasiči nad 43 let. Je škoda, že tu není také dětské družstvo. Dříve tu bylo, ale asi pět let není nikdo, kdo by děti vedl,“říká Kohel.

Sbor má výjezdovou jednotku, která používá cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Tatra 148 a dopravní vůz Škoda 1203.

Co čeká folmavské hasiče letos? „V letošním roce by se měla ve Folmavě vybudovat retenční nádrž jako zdroj vody pro požární účely. Vzhledem k tomu, že v obci je vybudována spousta komerčních zařízení a v letním období je vody nedostatek, rozhodl se Obecní úřad Česká Kubice vybudovat v Dolní Folmavě tuto nádrž za pomoci prostředků Evropské unie,“ uvádí místostarosta Ko­hel.

Jedinou místností, kde se Folmavští mohou sejít, je klubovna v hasičské zbrojnici.

„Hasiči by ji chtěli rozšířit, neboť se v ní podle potřeby schází celá obec. Klubovna už nestačí, proto se rozšíří o přístavbu a novou garáž Z bývalé garáže vznikne společenská místnost, která by měla mít kapacitu 70 lidí,“ říká místostarosta.

Přístavba zbrojnice však není jedinou stavbou za obecní peníze. Letos by měla být dokončena rekonstrukce bytového domu U Lípy. Dále obec získá objekty bývalé osobní a kamionové celnice. „Je to velký majetek, ale zároveň i starost, co s ním. Administrativní budovy by se daly využít na byty, dříve tam totiž byly. Budeme hledat využití pro novou přístavbu celnice. Část obsadí Služby obce Česká Kubice, zbytek je zatím v řešení,“ uzavírá Kohel.