Celou hranici se Spolkovou republikou Německo obsadili koncem minulého týdne příslušníci Policie České republiky, Celní správy a pracovníci Centra služeb pro silniční dopravu.

„Na deseti stanovištích rozmístěných po hranici s Německem v Libereckém, Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji probíhají kontroly zaměřené na sociální předpisy, tedy například zda řidiči dodržují přestávky na bezpečnostní odpočinek, ovšem kontrolujeme při té příležitosti i technický stav vozidel a k ruce máme také psa vyhledávajícího drogy,“ sdělil podplukovník Pavel Nosek z Ředitelství služby dopravní policie.

Řidiči se v posledních letech v dodržování sociálních předpisů zlepšili. „Stále se ale najdou ´specialisté´, kteří hřeší na to, že technické vybavení k provedení kvalitní kontroly nemá zatím bohužel k dispozici každá jednotka, která kontroly provádí,“ sdělil Pavel Bergman z Centra služeb pro silniční dopravu. „Jsme vybavení mechanickými pomůckami a softwarem, který vyhodnotí záznamy na kartě řidiče. Odhalí i případné manipulace s magnetickým tachografem.“