Firma Time service požádala o prominutí nájmu za 1 m2 městského pozemku z důvodu neobsazenosti reklamní plochy v slabém období ekonomické krize. Rada města této žádosti nevyhověla. Firma se rozhodla hodiny demontovat a přemístit do jiného města.

Na autobusovém nádraží stály od roku 1993. „Sloužily občanům města, a to zcela zdarma na náklady naší firmy," uvedl předseda představenstva společnosti  Jaroslav Šťastný a dodal: „ Provozní náklady na servis, výměnu náhradních dílů, čištění,  opravy a elektrickou energii činí ročně kolem 30 000 korun."