Město Kdyně nemusí vracet církvi Farský les. Ve sporu mezi městem a církví o osmnácti hektarový lesní porost nad Hlubokou rozhodl soud ve prospěch města. Žalobu církve po jednom jednání zamítl s tím, že další dokazování provádět nebude.

„jednalo se neoddiskutovatelně o historický církevní majetek, o který církev přišla v době nesvobody v roce 1949, následně byl pozemek přidělen místnímu národnímu výboru. Po roce 1989 byly oprávněny hospodařit s tímto konkrétním lesem Lesy ČR až do roku 2002, kdy ho dobrovolně předaly městu Kdyně. Právě toto předání lesa městu způsobilo, že nemohl být po roce 2013 církvi ze strany Lesů ČR vydán, ačkoliv jí historicky patřil a ačkoliv by jinak u něj byly splněny veškeré zákonné předpoklady pro jeho vrácení církvi," řekla Zuzana Lášková, manažerka Plzeňského biskupství.

Církev se tentokrát rozhodla uplatnit nároky na svůj bývalý majetek soudní cestou.
„Naší snahou bylo hledat mimosoudní způsoby řešení věci, proto zástupci plzeňského biskupství opakovaně jednali se zástupci města. Protože konkrétní řešení se v tomto případě nenašlo a město deklarovalo zájem, aby byla tato věc vyřešena soudní cestou s tím, že to bere především jako věcný spor, nikoliv jako spor osobní, tedy spor mezi městem a místní farností," vysvětlila Lášková.

„Vše jsme si vyříkali, když už byla žaloba podaná. Čekali jsme tedy na rozhodnutí soudu. Ten rozhodl, že les zůstane majetkem města," řekl starosta Kdyně Jan Löffelmann.

Podle jeho slov rozhodnutí soudu vztahy mezi městem a církví nijak nenabouralo.
„Obhospodařujeme 520 ha lesů, takže i kdybychom spor prohráli, nebyla by to pro město žádná ztráta. Farský les není příliš lukrativní, na němž by církev nebo město vydělávalo. Těžit se v něm nebude ještě dobrých třicet let," dodal kdyňský starosta.