Památkový objekt bývalé fary ve Všerubech, který pomalu chátral, bude zachráněn. Letos v únoru ji koupil pro soukromé účely Karel Doubek.

„Chceme faru uvést do původního stavu. Jedná se o krásnou stavbu, která si zaslouží údržbu,“ uvedl současný majitel památky Karel Doubek z Domažlic.

Nový vlastník fary ještě nemá přesnou představu, jak celý objekt využije.

„Cíl zatím není jasný. Jisté však je, že chceme vše opravit pro účely bydlení, a to tak, aby nebyl ani v nejmenším narušen původní ráz domu,“ pokračuje Doubek s tím, že jeho rodina má k domu i nostalgický vztah: „Všeruby jsou krásné a dříve na faře spoustu let bydlela partnerčina babička. Já osobně nemám rád, když krásné věci chátrají.“

Všerubská fara spadala pod mrákovskou farnost a do února byla majetkem plzeňského biskupství.

O její záchranu se snažil i všerubští zastupitelé.

„Už v letech 2006 až 2008 jsme několikrát jednali s biskupstvím o možném odkoupení fary, ale vzhledem k výši ceny a následným nezbytným investicím do objektu, jsme od záměru ustoupili. Současný majitel faru postupně opravuje, areál v nezbytně nutném rozsahu zabezpečil a je evidentní, že má zájem se o nemovitost řádně starat. Vítáme, že tento památkový objekt bude rekonstruován a stane se spolu s opraveným kostelem součástí historického jádra městysu,“ uvedla starostka Všerub Ludmila Rousová.

Fara byla šest let neobývaná.

Po opravě volá děravá střecha, poškozená je i část obvodové zdi a půdní prostor vlivem zatékání vody.

V havarijním stavu jsou i hospodářské budovy, které k faře náleží.

„Chceme objekt opravit tak, abychom docílili původní podoby. Podařilo se nám zachránit stodolu a teď opravujeme a zpevňujeme stáj. Doufám, že za silných nervů a pořádného úsilí se naše plány podaří. Je to však otázka minimálně pěti let,“ dodává Doubek.