V letošním roce se soutěž  uskuteční  ve švýcarském Fribourgu  1. a 2. března za velmi přísných veterinárních podmínek.  V rekordní účasti 16 vyspělých  zemí chybí snad jen Anglie a Irsko, které se díky veterinárním opatřením  šampionátu nezúčastní.  V novodobé historii jde o čtvrtou výstavu tohoto formátu.

Je potěšitelné, že domažličtí chovatelé se díky třem 'dcerám' z Meclovské a.s.  účastnili třech z nich.

Nejlepší umístnění  ze všech krav z ČR zaznamenala Lidka již v roce 2007 v Oldenburgu. V roce 2009 se kvůli celoevropskému problému s nemocí BSE výstava nekonala a v roce 2011 nás reprezentovala na výstavě v italské Cremoně červená dcera populární Fanatičky – Fanatička 3.

V tomto roce na výstavu vyráží skupina sedmi krav ze špičkových závodů. Mezi nimi si opět vydobyla místo kráva z Meclovské a.s., a to Fanatička 31 – vnučka populární Fanatičky a dcera výše jmenované Fanatičky 3 a potvrzuje tím výjimečnost této rodiny. Je současně jedinou krávou, která nás bude reprezentovat  v červené variantě holštýnského plemene.

Velmi složitý převoz zvířat začal již pět dní před výstavou. Zvířata z Moravy a Čech se nejdříve přesunula do stáje v Meclovské a.s., kde se podojí, nakrmí, zklidní a budou pokračovat v nočním transportu až na výstaviště. Zde se v halách budou tři dny aklimatizovat, dostříhávat, přivykat si na výstavní halu a na předvadiště.

Finiš se správným načasováním naplnění vemene začne den před výstavou a samotné krátké předvedení jednotlivých zvířat a později i celé skupiny v soutěži národů bude vyvrcholením výstavy.

Již na minulé výstavě jsme se  přesvědčili  o vysoké úrovni předváděných zvířat, připravovaných speciálně na tuto výstavu.  Prim v ní měli chovatelé ze Švýcarska, za velké podpory kanadských specialistů. Ti ostatně budou chtít úspěch na domácí půdě zopakovat. Jakékoli dílčí umístění, popřípadě postup do finálového kola by byl pro naše chovatele velkým úspěchem.

Fanatičku 31 – krávu, která nás bude reprezentovat, jste mohli již vidět na Mrákovské výstavě v září loňského roku, ale zde se kvůli krátké době po otelení a nenaplnění vemene výrazně neumístila. Přesto  během dalších měsíců výrazně zmohutněla, dozrála, naplnila vemeno a řekla si tak o svou kvalifikaci na výstavu. Spolu s ní se připravovala na farmě v Březí poslední měsíc ještě jedna kráva – náhradnice.

Jako vodič pro výstavu byl vybrán  student  SOŠ a SOU v Horšovském Týně Miroslav Žáček, který tak bude i reprezentovat školu, jež je pravidelným spolupořadatelem  Mrákovské výstavy.

Již samotná opakovaná kvalifikace krávy  je velkým úspěchem chovatelů z Meclovské a.s.  Držme jim palce nejen k výsledku, ale i k bezproblémovému návratu z cesty, která je pro tato zvířata velmi obtížná.

Autor: Václav Šaloun