K akci jsou vyzvány i školy, aby se do 30X10 se svými školáky zapojily.

V sobotu 9. května budeme slavit Den Evropy. "V den, který připomíná mír a jednotu států Evropské unie chce Centrum Bavaria Bohemia zdůraznit, proč jsou otevřená Evropa a vzájemná spolupráce Česka a Bavorska tak důležité. Na webových stránkách bbkult.net zveřejní portréty a vyjádření občanů, zasazující se o přeshraniční výměnu," uvedla Veronika Křížková, projektová manažerka Centra Bavaria Bohemia, která má akci na starost s tím, že se povedlo shromáždit pestrou mozaiku osobností z obou stran hranic. Každá z osob uvedla důvody, proč jsou přeshraniční přátelství, spolupráce a samotné sousedství Česka a Bavorska tak důležité. Právě v současné době, kdy jsou v důsledku opatření proti koronaviru po třiceti letech poprvé dlouhodobě uzavřeny státní hranice a cestování do zahraničí je občanům až na určené výjimky zakázáno, chce Centrum Bavaria svou akcí připomenout, že je tento stav pouze dočasný a mnoha lidem na společném evropském soužití velmi záleží.

Obrátil osobák na bok, skončil v příkopu
FOTO: Obrátil osobák na bok, skončil v příkopu

„Byli bychom rádi, kdyby se zapojily i školy a žáci se při vyučování na dálku během května zamysleli, jaké výhody nám otevřené hranice a vzájemné přeshraniční soužití v Evropě přináší. Možná právě nyní, když není možné cestovat do zahraničí, si jasněji uvědomí klady evropské jednoty a vzájemnosti,“ vysvětlila Křížková. V rámci akce mohou žáci sepsat krátký text, natočit video, nakreslit komiks, namalovat obrázek či cokoli jiného. Kreativitě se meze nekladou. Podstatné je vyjádření samotné myšlenky.

Školy se do akce "30x10" mohou zapojit do konce května. Další informace najdou na již zmíněných webových stránkách.

Pozadí celé této akce ale začalo již v listopadu loňského roku, kdy Centrum Bavaria Bohemia započala se sběrem jednotlivých vyjádření. Tehdy to bylo k příležitosti výročí Sametové revoluce a pádu železné opony. Materiál ale nepřijde vniveč. Centrum plánuje vytvořit putovní výstavu, která bude na podzim 2020 k vidění v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee a poté na dalších místech v Česku a v Bavorsku.

Kladení věnců v Kolovči.
Koloveč uctil památku jeho osvoboditelů