Měli totiž možnost díky pozvání europoslance Jiřího Pospíšila navštívit Evropský parlament a poznat, jak Evropská unie vlastně funguje. Domažlickým gymnazistům otevřela dveře k poznávání chodu EU jejich aktivní účast v projektu Pražský studentský summit, jemuž obětovali hodně svého volného času.

„Odjížděli jsme z Prahy autobusem, bylo nás celkem 55, od žáků 9. tříd základních škol až po studenty právnické fakulty. Cesta nám trvala 13 hodin. Hned druhý den jsme vstávali časně ráno, protože jsme měli tak nabitý program, že jsme se nestihli ani naobědvat. Naštěstí nás jistily svačiny od maminek,“ přiblížil nám zahájení exkurze Petr Hrebenár. Celý den byl totiž věnován poznávání historických pamětihodností. Dopoledne v Bruselu, odpoledne se česká výprava přesunula do starobylého města Bruggy, jehož historické centrum je již 19 let zapsáno v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

„Večer jsme měli neplánovanou, zato milou možnost jít na neformální besedu s panem Pospíšilem do nedaleké restaurace, kde se nás sešel jen zlomek z celé výpravy. Diskuze byla velmi zajímavá a mnohým z nás otevřela oči, co se týče Evropské unie a jejího fungování. Dokonce jsme dostali i nabídku navštívit následující den jednání na plénu Evropského parlamentu spojené s prohlídkou veřejnosti nepřístupných parlamentních kuloárů, kde se natáčejí rozhovory s poslanci. Nabídku jsme samosebou využili,“ pokračoval v líčení svých zážitků Petr Hrebenár.

Rybičky 48 zazářili na loňském Pekelném ostrově. Letos se na ně můžete těšit zase.
Rybičky 48 zahrají na Pekelňáku nový hit

„Prošli jsme rámy na detekci kovů, jako tomu je na letištích, a dokonce nám byly prolustrovány trestní rejstříky. Asistent nás zavedl na galerii, odkud jsme asi hodinu sledovali jednání .Každý poslanec zde mluví svým rodným jazykem, ale hned naproti galerii je 24 kójí s překladateli do jazyků všech členských zemí EU, protože jazyk každé země je automaticky také úředním jazykem EU. Na galerii jsme proto měli k dispozici i sluchátka, kde jsme poslouchali simultánní překlady z jazyka řečníků do češtiny. Potom jsme byli panem europoslancem pozváni na kávu, kde jsme opět diskutovali, respektive se dozvídali informace o fungování Evropského parlamentu. Bohužel nás musel brzy opustit, protože jej čekalo hlasování na plénu. Po jedenácté hodině byla na programu prohlídka parlamentu, tentokrát již s celou skupinou, během které jsme se dozvěděli, jak funguje Evropská unie a kdo jedná v Evropském parlamentu, Evropské komisi a Evropské radě,“ shrnuli své zážitky domažličtí gymnazisté.

Jan Pek