Zahořanští se rozhodli podílet na výrobě ekologické energie. Místní zastupitelé poskytli plánky střech obecního úřadu a mateřské školy, na nichž by mohla být provedena montáž fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie.

„Na tomto záměru spolupracujeme s Agenturou ZPF Břeclav. Zatím jsme poskytli rozměry střech a čekáme na nabídkové podmínky. Abychom měli z čeho vybírat, oslovíme i společnost Solarpower a rozhodneme, čí nabídka bude pro nás výhodnější,“ uvedl starosta Zahořan Václav Řehák a dodal, že nabídky jsou dvojího druhu: „Výhodnější by pro nás byla varianta pronájmu střechy. Pokud bude poloha a rozměry vyhovující, mohly by být v budoucnu umístěné fotovoltaické panely i na střeše kulturního domu a kuželníku,“ řekl Řehák.

Podle názoru odborníků by mohla být podobná varianta realizována i na soukromých objektech.

A jaké výhody fotovoltaické panely umístěné na střechách domů přinášejí majitelům?

„Cena spotřebované energie zůstává stejná, ale veškerá energie vyrobená fotovoltaickou elektrárnou je předávána do sítě a je samozřejmě zaplacená. Nemohu tvrdit, že jde o přesnou částku, ale cena vyrobené předané energie se pohybuje kolem dvanácti korun za kilowatt. Rozdíl mezi cenou spotřebovaným a vyrobeným kilowattem tedy rozhodně není zanedbatelná,“ vysvětluje starosta Zahořan, podle něhož by občané o takovou možnost měli zájem. Střechy ale musí být vhodně situované.

Pokud je střecha směrovaná na severní stranu je pro výrobu fotovoltaické energie nevhodná.

Zahořanští však už mají podanou i čtvrtou změnu územního plánu, která zahrnuje umístění fotovoltaické elektrárny na travnaté pozemky.

„Jedná se o dvě travnaté plochy ve Staněticích a jednu v Sedlicích. Pokud bude navrhovaná změna územního plánu schválena, budou na těchto plochách realizované fotovoltaické elektrárny už příští rok.