Původně ze studny byla čerpána voda na vrchol Čerchov. Emerichova studánka a čerpací stanice jsou technické stavby z počátku minulého století, které jsou nyní novým turistickým cílem nabízejícím též posezení. „Objekt získal své jméno podle Emericha Simona Damiana Josepha, hraběte ze Stadionu z filipínské linie šlechtického rodu Stadionů, který se zúčastnil slavných bitev u Melegnana a u Solferina," připomněl domažlický starosta Stanislav Antoš.

Členové Klubu českých turistů Domažlice se zasloužili o doplnění turistického značení, které k nově opravenému objektu přivede návštěvníky Českého lesa.

Celkové náklady na obnovu Emerichovy studny činily 323 880 korun a částečně byly hrazeny finančními prostředky poskytnutými Plzeňským krajem ve výši 70 000 korun v rámci dotačního titulu Podpora turistických stezek a venkovních cílů.

Objekt se nachází u modré turistické trasy, 250 metrů pod vrcholem Čerchova.