Dvě základní školy v Domažlicích možná v budoucnu čeká existence pod společným ředitelstvím. Vyplývá to z návrhů, které zazněly na jednání domažlických zastupitelů.

Na ožehavou situaci s nepoměrným zájmem rodičů prvňáčků o zapsání svých dětí do školy v Komenského ulici a v ulici Msgre B. Staška upozornil Jan Látka (ČSSD).

„Navštívila mě skupina učitelů z nové školy s tím, že je trápí pokles žáků zapsaných do první třídy i někdy složitější komunikace s ředitelem Petrem Jansou,“ uvedl Látka.

Vznesl dotaz, zda by rozhodnutím rady města nešlo upravit poměr přijímaných prvňáčků tak, aby škola v Komenského nemusela otevírat pět tříd a druhá ZŠ jen dvě.

Zatímco do ´staré´ školy se při lednovém zápisu přihlásilo 123 dětí, o druhé zařízení projevili zájem rodiče 47 budoucích školáků.

„Odmítnout přijetí žáka ze zákona nelze, pokud není překročena kapacita školy. Administrativní opatření ze strany města by naopak mohlo z jedné školy udělat ještě výsadnější zařízení,“ reagoval starosta města Miroslav Mach (SPMD).

Radnice jako zřizovatel základních škol loni učinila jeden z kroků, který by mohl podpořit zájem rodičů o školu v ulici Msgre B. Staška. V jejím areálu byla otevřena mateřská škola, jejíž absolventi by díky známému prostředí mohli plynule přejít do první třídy.

„Je to dlouhodobý plán, uvidíme, zda to takhle bude v praxi fungovat,“ popsal Mach.

„Rodiče mají ze zákona možnost vybrat si pro své dítě školu. Nemůžeme nikomu nařídit udělat při příjímání stop stav,“ doplnil místostarosta Karel Štípek (SPMD). Jako bývalý učitel z ´nové´ školy přidal i svůj pohled na příčiny rozdílného zájmu o obě školy.

„K naší škole přiléhají sídliště Kavkaz, Palackého a Itálie, kde žijí převážně starší obyvatelé a mladé rodiny tam chybí. Výhodou pro školu v Komenského je kromě kratší docházkové vzdálenosti z Kozinova pole i sousedství autobusového nádraží, které využívají dojíždějící děti.“

Místostarostu Štípka s referentkou Hanou Vaňkovou čekají na Krajském úřadě v Plzni jednání o dalším postupu v řešení současné situace na domažlických základních školách.

„Jednou z možností je spojit vedení obou škol do jednoho ředitelství,“ naznačil místostarosta.

Také se zastal ředitele Jansy, který musí vzhledem k nižšímu počtu žáků upravovat úvazky učitelům či některé zaměstnance propouštět, což jeho pozici uvnitř školy neusnadňuje.

Oficiální kapacita školy v Komenského ulici je 1050 žáků. Nyní ji navštěvuje 776 dětí, proto další zájemce nesmí odmítat. Co do počtů dětí je v současné chvíli sedmnáctou největší základní školou v České republice.

„Máme problém s prostorem pro nové třídy. Kmenové třídy musíme umisťovat do odborných učeben, což není ideální stav,“ popsal ředitel Ivan Rybár .
„Vloni jsem pro své dítě vybírala školu. Byla to pro nás jednoduchá volba. Do obou to máme stejně daleko, zvolili jsme školu v Komenského ulici,“ zapojila se do diskuze za rodiče Lenka Schirová a přidala i důvody svého rozhodnutí.

„V této škole cítím větší soudržnost, vidím tam mnoho aktivit, kroužků, které dětem pomohou naplnit volný čas. Dalším střípkem jsou velmi aktuální webové stránky, které na druhé škole jsou neaktualizované dlouhé měsíce.“

„Měli bychom se zabývat přípravou spojení obou škol, připravit varianty do budoucna,“ domnívá se Pavel Wolf z opoziční ODS.