Na Dům přírody Českého lesa by se konečně měla začít měnit klenečská Stará pošta.

„Přestavba bude prováděna ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Český les," předesílá starosta Klenčí Karel Smutný.

Stará pošta je někdejší rakousko–uherská poštovní stanice č. 38 v Klenčí. „Byla to první poštovní stanice na českém území na staré stezce z Řezna. Kdysi ve Staré poště přespal generál Suvorov, když se vracel z tažení proti Napoleonovi v Itálii, ale také tam nocoval král Stuart a obědval car Alexandr, Ferdinand III. a další. I z toho důvodu se pro zamýšlený účel výborně hodí," myslí si starosta Smutný.

Dům přírody se rodil poměrně dlouho, neboť jsme se starostou o přestavbě domu, jehož průčelí zdobí pamětní deska generála Suvorova, hovořili už v únoru 2011. Tehdy zmiňoval termín dokončení v tomto roce. Povolovací řízení však termín odsunuly.

„Stavba už je předaná, nyní se urychleně bude dělat střecha. Stavební část by měla být hotová do září příštího roku," říká Smutný.

V případě objektu Staré pošty se jedná o památkově chráněnou budovu, musí se tedy při přestavbě na Dům přírody Českého lesa postupovat přesně dle podmínek dohodnutých s památkáři.

„Přestavba bude stát kolem 20 milionů korun. Z evropských peněz a Státního fondu životního prostředí bychom měli dostat 90 %, zbývajících 10 % musíme dát z vlastního," vypočítává starosta.

Klenečtí počítali, že se do stavby pustí o něco dříve, proto už loni na podzim byla z objektu Staré pošty přestěhována do náhradních prostor knihovna.

„Dům nebude sloužit pouze turistům. Chráněná krajinná oblast nám slíbila, že tam bude pracovat s dětmi. Seznámí je nejen s okolním přírodou, ale bude je také vést k ochraně životního prostředí. Bude možné rozšířit i akce, které ve Staré poště děláme k tradičním řemeslům. Část expozice by měla být věnována poštovnictví. Navíc bude kompletně dokončena rekonstrukce objektu, což se určitě vyplatí. Přinejmenším nám na náměstí, které je venkovskou památkovou zónou, ubude další nevzhledný dům," připomíná klenečský starosta.

Už nyní jsou podle něj připraveny programy o přírodě pro děti a mládež.

„Na provozu objektu se bude CHKO podílet, bude do něj také přesunuto Chodské regionální informační centrum Klenčí a vrátí se tam i naše knihovna," zakončuje starosta Klenčí Smutný.