Otevřením Dubovky, aleje památných dubů v Zapomenutém údolí u Bystřice, uctili domažličtí lesníci 120. výročí narození spisovatele a lesníka Jana Vrby. Sobotní slavnosti se zúčastnily asi tři stovky česky a německy hovořících turistů.

Alej se nachází v údolí, kam kvůli blízkosti hranice desítky let skoro nikdo nesměl. Klenečský rodák Jan Vrba o něm dokonce napsal knihu. „Tvrdil, že není mnoho těch, co o tomto místě ví. A z těch, kteří o něm vědí, tu málokdo byl,“ říká Jan Benda, ředitel Domažlických městských lesů.

Právě domažličtí lesníci s postupnou obnovou nejhezčí aleje dubů v kraji začali. Vymanit stopadesátileté stromy ze změti náletových dřevin trvalo řadu let. Závěrečný ozdravný a bezpečnostní řez dubů provedl mistr republiky ve stromolezectví Tomáš Hupač z Holýšova. V korunách „dubové higway“ strávil skoro čtyři měsíce.

Sto tisíc na úhradu nákladů získala správa CHKO Český les z programu ministerstva životního prostředí na péči o krajinu. „Zachovalost a vitalita dubů, s nimiž se od války nic nedělalo, a v takové nadmořské výšce, to je rarita,“ vysvětluje ochranář Jiří Kadera význam Dubovky. „Mimořádné je i to, jak se nám daří s městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy skloubit zájmy ochrany přírody s hospodařením a rozvojem turistiky,“ míní ředitel správy Jindřich Horáček.

Zapomenuté údolí přestává být zapomenutým. Proto lesníci, ač při slavnosti skromně postávali stranou houfů lidí, neušli pozornosti starosty Domažlic Miroslava Macha. „Děkuji vám. Umíte hospodařit se ziskem a ještě tak, že to turisté nepocítí.“

Dubovka v číslech: Alej je dlouhá 800 m a tvoří ji 86 dubů letních vysokých 24 – 26 m. Jejich stáří je minimálně 150 let, největší má obvod 400 cm. Lemují cestu vedoucí podél kanálu přivádějícího vodu do brusíren a leštíren skla ve Fichtenbachu