Díky projektu Zvyšování efektivnosti ve výuce na základních školách, mají žáci ZŠ Msgre B. Staška v Domažlicích k dispozici špičkově vybavenou učebnu výpočetní techniky s interaktivní tabulí a šest multimediálních tříd. Hlavním tvůrcem a zároveň realizátorem projektu je učitel Karel Štípek.

Kdy vás napadlo projekt zrealizovat?
Tato myšlenka přišla hned, jakmile byl projekt vyhlášen.

O jaký projekt se jedná a čím je pro školy tak zajímavý?
Projekt reaguje na globální cíl a zaměření oblasti podpory ROP NUTS II Jihozápad zlepšit podmínky počátečního vzdělávání a kvalitu výuky a na specifické cíle modernizovat objekty a prostory pro počáteční vzdělávání, zlepšit vybavení škol a školských zařízení pro zkvalitnění procesu vzdělávání. Pokud v dnešní době škola promarní možnost získat nějakou dotaci a nepokusí se podat aspoň žádost, přichází o možné peníze již předem.

Každá nová technika a vymoženost má i svá úskalí. Jak se k interaktivním tabulím stavěli vyučující a žáci?
Děti se učí rychle a bez ostychu, nebojí se nových věcí. Starší učitelé měli zpočátku obavy, že něco pokazí nebo zničí.

Jak je tomu dnes?
Dnes mohu říci, že většina učitelů si tabule chválí. V každém zaměstnání je dobré, pokud přijde takový ten motivační impuls, který vás ˇnakopne´. Začnete pracovat s větší chutí, elánem a dostanete se z každodenní šedi. Každá chuť a možnost se vzdělávat je pozitivní. Pokud chtějí učitelé držet krok s rozvojem, musí se stále vzdělávat.

Mají učitelé na vaši škole zájem o nové poznatky?
Zájem je velký. V žádném případě však technika nenahradí obyčejnou tabuli s křídou a hlavně pedagogické a didaktické schopnosti učitele.

Umějí všichni učitelé s interaktivní tabulí pracovat?
Čtyři roky běží na školách základní vzdělávání učitelů na počítačích. Na naší škole je proškoleno devadesát pět procent kantorů. Kdo se naučí pracovat v prostředí operačního systému Windows, má svoji práci velice usnadněnou.

Jste autorem projektu, sám jste své kolegy proškoloval. Můžete říct, že sám umíte všechno?
V žádném případě. Je spousta drobných nuancí, které se musím naučit já sám.

Jaký způsob výuky podporujete vy?
Nejsem zastáncem toho, aby si děti ve škole jen hrály. Cílem je, aby si odnesly vědomosti. Pokud budou mít děti pocit, že je to s interaktivními tabulemi snazší a atraktivnější, tak proč je nevyužívat ve výuce častěji.

Chystá vaše škola dalších projekty?
V září jsme podávali projekty Podpora výuky cizích jazyků a Podpora četby v mateřském jazyce. Pokud budou schváleny, budeme moci čerpat sto deset tisíc korun. Není to tak velká částka, ale pro školu určitě ne zanedbatelná. Jak jsem již uvedl, je škoda něco nevyužít.

Kdo vám byl při realizaci projektu nápomocen?
Nebýt domažlickéko starosty Miroslava Macha, zaměstnanců radnice inženýra Luďka Hlavatého, Jakuba Mráze a Jany Kaiserové, tak by se projekt vůbec nestačil podat či zrealizovat.