Drkači nebo také klepáči jsou skupina dětí, které obcházejí ves a drkáním nahrazují zvuk zvonů, které podle křesťanské víry na Zelený čtvrtek odlétají do Říma a vracejí se až na Bílou sobotu, kdy znovu zazní v pravé poledne.

Patnáctku drkačů ve Stráži letos vedl Martin Hruška, v Pasečnici na správný průběh drkání dohlíželi Lenka Vítková a Jakub Hruška.

Drkači ves obejdou od čtvrtka do soboty i v časných ranních hodinách hned několikrát, neustále točí řehtačkami a u každého křížku pokleknou a pomodlí se Otčenáš.

Tato již nepříliš rozšířená tradice se dodržuje také v Tlumačově, Mrákově, Novém a Starém Klíčově či Mlýnečku.