Hlavním bodem programu byla soutěž v dřevorubeckých dovednostech O pohár Lesů ČR. Zúčastnilo se jí 12 dřevorubců, kteří měli prokázat svůj um a dovednosti v celkem pěti disciplínách – výměna řetězu na pile, řezání kolečka shora i zespodu, odvětvování, rozseknutí obřího špalku a pokácení stromu přesně na značku, resp. na nafouknutý balonek.

Soutěž zahájili starosta obce Pec pod Čerchovem Robert Janek a zástupce největšího sponzora slavností Lesy ČR Ing. Ivan Klik, ředitel krajského ředitelství Lesů ČR Plzeň. Průběh soutěží moderoval Jiří Vorlíček. Ve všech disciplínách byl soutěžícím měřen čas a vítězil ten, který provedl úkol nejrychleji a bez ztráty bodů. Kolem 17. hodiny proběhlo vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších, kterého se zúčastnil i senátor Jan Látka.

Absolutním vítězem letošního ročníku se stal domácí Zbyněk Weninger. Diváci, kterých se sešlo několik stovek, potleskem odměnili výkony všech účastníků. V neděli se pak konal 9. ročník Podčerchovské rozporky, což je soutěž tažných koní. Z počtu 11 kočích byl nejmladším účastníkem teprve jedenáctiletý Libor Procházka. Přestože ve svém věku ještě nemohl získat tolik zkušeností jako jeho starší soupeři, vedl si se svým koněm Jelimanem velice dobře. Nejzajímavější disciplínou bylo projíždění brodem, kterého si nejvíce užíval kůň Jeliman.

Po vstupu do vody zcela zapomněl soutěžit a několik sekund se ve vodě koupal, nedbaje na povely svého kočího pana Procházky staršího. Poté následovala soutěž dvojspřeží, tu absolvovaly 4 páry koní. Také tomuto klání přihlíželo několik stovek diváků. Letošním slavnostem bylo nakloněno i počasí, když po oba dny svítilo sluníčko. Všichni účastníci letošních Dřevorubeckých slavností v Peci pod Čerchovem byli jistě spokojeni.

Jana Terelová