Řadu let se v Draženově hovoří o tom, že je nutné zajistit obyvatelům kvalitní a hlavně normám odpovídající vodu.

Při sledování kvality vody tekoucí vodovodem do draženovských domácností v letech 2005 až 2007 byl naměřen obsah dusičnanů mezi 75,2 až 66,8 mg na litr!!! Přitom limit pro obsah dusičnanů v pitné vodě je stanoven na 50 mg/l.

Již před pěti lety v prosinci vydala Krajská hygienická správa, územní pracoviště Domažlice, rozhodnutí o prodloužení mírnějšího hygienického limitu pro obec Draženov s platností do konce roku 2010, přičemž tento termín byl na žádost obce prodloužen o další dva roky.

„V případě, že nelze zajistit jiný vodní zdroj, na přechodnou dobu lze povolit užívání vody z vodovodu. Je nutné zajistit informovanost obyvatel o omezení spotřeby vody z vodovodu k pití u těhotných žen a dětí do pěti let věku. Je zakázáno používat tuto vodu pro přípravu kojenecké stravy," vyjímáme z odůvodnění hygieniků.

V té době byly náklady na pořízení úpravny vody vyčísleny na čtvrt milionu korun. Na pořízení úpravny však nedošlo. Až nyní, kdy obci končí výjimka, bylo nutné přistoupit k nápravě. Navíc se počet obyvatel Draženova za uplynulé roky zvýšil z tehdy zmiňovaných 340 uživatelů vodovodu na daleko vyšší počet a obec hodlá na již vybraných parcelách umožnit další výstavbu.

Zjišťovali jsme, nakolik úpravna vody zatížila obecní rozpočet.

„U nás je to trošku složitější. Majitelem vrtu a vodojemu, v jehož blízkosti byla úpravna postavena, je zemědělská společnost Agrima Draženov. Vodovod ale kromě ní užívá prakticky celá obec. V tomto případě nebylo možné požádat o dotaci, neboť nejsme majiteli zdroje a vodojemu. Dohodli jsme se, že náklady na pořízení úpravny si rozdělíme napůl. Úpravna přišla na více než milion korun, takže zhruba 550 tisíc korun zaplatí obec a stejnou sumu i Agrima," vysvětluje starosta Štěpán Sladký.

„Je to dost a hlavně dobře, že se to konečně s vodou vyřešilo. Když jsem měla malé děti, kupovali jsme pro ně léta minerálky. Možná nám ji teď zdraží, ale určitě nebudeme platit tolik, co dávají mí příbuzní za vodu vedenou z Nýrské přehrady," myslí si paní Anna.

„Zatím probíhá zkušební provoz nové úpravny vody. Už 24. srpna došlo k předání hotového objektu úpravny vody mezi dodavatelem vodárenské technologie a provozovatelem našeho vodovodu Agrimou Draženov. Inženýr Jiřinec z Chodských vodáren a kanalizací nyní provádí nastavení úpravny tak, aby voda byla v normě. Byl tam nějaký problém se zpětnou klapkou na čerpadle, který se podařilo odstranit, nyní by už mělo být vše v pořádku," popisuje starosta.

V dohledné době, předpoklad je do 14 dnů, by Draženovští měli žádat o kolaudaci úpravny vody.

„V souvislosti se spuštěním úpravny vody se bude zastupitelstvo zabývat 31. října cenou vody. Lidé u nás budou mít kvalitní vodu, ale provoz úpravny spolu s investicí do ní a další nezbytné náklady ji ovlivní. Smlouva od Agrimy na kubík vody zní nyní na 11 korun, což je proti době, kdy jsme nakupovali vodu za 4 koruny, výrazný rozdíl," konstatuje starosta.

K nákupní ceně vody pak musí obec dopočítat ještě další sumu, která bude ponechána jako rezerva na případné opravy či obnovu zařízení.

„Dnes vám zatím ještě přesnou cenu vody neřeknu, neboť se jí teprve budeme zabývat," zakončil Sladký.