V draženovské zbrojnici si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu hasičských uniforem, přileb další výstroje ze sbírky Josefa Souška, mezi nimiž se našly i kousky z první republiky.

Vystaveny byly i kroniky, dokumenty a fotografie mapující minulost sboru od jeho založení v roce 1895.

Po zahájení a průvodu obcí předvedli horšovskotýnští hasiči ukázku vyproštění zraněných osob z vozu, následně se konala slavnostní schůze hasičského sboru.