„Nyní, ve vedrech, to není tak časté, ale jinak je dětské hřiště i jeho okolí hojně využíváno. Myslím si, že investice obce ve výši 300 tisíc korun, již podpořilo čtyřmi sty tisíci korunami Ministerstvo pro místní rozvoj, přispěla ke dvěma věcem. Okolí rybníka se upravilo a děti si za dozoru rodičů mají konečně kde hrát. Pro všechny případy schválilo zastupitelstvo a vyvěsilo u hřiště provozní řád, aby se zabránilo možným nedorozuměním. Hřiště je totiž určené výhradně pro nejmenší děti," řekl Deníku starosta Štěpán Sladký.

Novinkou je i to, že obec koupila v sousedství areálku pro děti pozemek, kam by chtěla přemístit od bytovek prolézačku, již mohou využívat větší děti.

„Hřiště jsme budovali na ohlášení stavebnímu úřadu, nepodléhalo totiž stavebnímu povolení. Chtěli bychom je přesto nechat dodatečně zkontrolovat a příští rok přihlásit do nějaké soutěže, neboť alespoň u nás v regionu nemá areál obdoby," prozrazuje starosta Sladký.

Draženovští jsou si vědomí, že mají ještě určitý dluh vůči větším školákům a dospělým. To by se však mělo do budoucna změnit, neboť obec plánuje využít asfaltový kurt naproti zemědělskému podniku Agrima.

„Chtěli bychom tam postavit pěkné hřiště s umělým povrchem, aby i školáci a dospělí u nás měli možnost sportovního vyžití," nastínil další plány starosta Sladký.