Draženovská škola opět ožila dětskými hlásky. Poprvé se v ní sešli rodiče s dětmi, aby se seznámili se záměrem obecního úřadu a skupiny aktivních maminek, jak zapojit nejmladší obyvatele do kulturních akcí.

„Již několik let mladé ženy připravují pro děti oslavy Dne dětí, loučení se školou, loučení s prázdninami, Halloween či dětský karneval. Ale nejen to – v loňském roce s dětmi nacvičily krásné vystoupení na sjezd rodáků obce a velice zdařilý benefiční koncert v kapli u Dobré vody. A protože není jednoduché tyto akce organizovat, rozhodly se spojit své aktivity s obecním úřadem,“ vysvětlil Deníku starosta Štěpán Sladký.

„Počáteční obavy, že přijde málo dětí, byly naštěstí zbytečné. Přišlo jich 20 a to byly opravdu jen ty nejmladší. Současný starosta Štěpán Sladký přislíbil všestrannou pomoc především se zajištěním prostorů pro pravidelné schůzky. Nebylo nic jednoduššího než bez zbytečně velkých nákladů zprovoznit prostory bývalé základní školy. Je zde dostatek místa, vhodné sociální zařízení i vytápění,“ vysvětlují ženy, které si chlapce a děvčata vzaly na starost. Jedná se o maminky Zlatu Jahnovou, Pavlínu Vondrašovou a Evu Pivoňkovou, spolu s nimi se angažují babička Pavla Veselá a slečna Eva Sladká.

Podle informace starosty se v bývalé škole budou děti scházet pravidelně, aby se naučily nové písničky i tanečky.

„Kromě toho je seznámíme s dětskou literaturou, vyzkoušejí si různé výtvarné techniky, případně si zahrají moderní logické či deskové hry,“ vypočítávají Draženovští.

Plánů mají skutečně dost a elán prý organizátorkám také nechybí.

„Jako výhodu vidím i fakt, že většina z těchto žen má pedagogické vzdělání, což dává předpoklady ke zvládnutí různorodého dětského kolektivu,“ podotýká starosta Sladký.

Draženovští vědí, že zatím je záměr na samém začátku, ale zkušenosti z minulých let, kdy se podařilo například na sraz rodáků nacvičit s dětmi pěkné pásmo, které se líbilo místním i příchozím, dávají tušit, že čas věnovaný dětem se opět zúročí.

„Přestože jsme malá obec, chtěli bychom našim dětem umožnit podobné mimoškolní vyžití, jako je běžné ve městech. Chtěli bychom využít hlavně podpory z krajského programu ´Kluby otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež´,“ uvedl Deníku na závěr draženovský starosta Sladký.