V čele obce Draženov zůstal po volbách dosavadní starosta Štěpán Sladký, jeho pravou rukou bude nově Jan Kupeček.

„Pan Kupeček je místostarostou poprvé, obdržel při volbách od lidí hodně hlasů. Je technický typ a dostane pevné pravomoci. Chtěl bych, aby si to čtyři roky vyzkoušel, protože mně už bude 67 let, takže nevím, co bude za čtyři roky. Už se musí hledat někdo, kdo by starostování mohl převzít," prozradil Sladký.

Draženovští už vědí, kam se budou ubírat.

„Pro příští čtyři roky máme samozřejmě priority, kterým se chceme věnovat. Tou nejhlavnější je výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace. Pak ještě potřebujeme opravit komunikaci vedoucí od obecního úřadu směrem k Agrimě. je to komunikace SUSky a už je na ni hotový projekt," zmiňuje starosta nejdůležitější věci, které nesnesou přílišného odkladu.

Draženovští ale také počítají s dalším rozvojem.

„Víceméně tři roky už máme připravené pozemky pro výstavbu rodinných domků. Jedná se o část Draženova směrem k Rejkovicím. Získali jsme tam čtyři hektary půdy od soukromého vlastníka. V souvislosti s novým územním plánem jsme museli čekat, neboť se vše protáhlo," vysvětluje Sladký a dodává, že závěrečné projednání územního plánu se uskuteční zřejmě v lednu 2015.

Pak již přípravě výstavby nebude nic bránit.

„Budeme potřebovat rozhodnutí o možné výstavbě a to umožní pokračovat zpracováním studie, která ukáže, kolik domků se do lokality umístí. Je to velký prostor, kam by se mohly vejít desítky domků, odhadem kolen čtyřiceti. Moje vize je nedělat tam ´satelity´. Dle mého názoru by bylo vhodné novou zástavbu řešit jako veřejný prostor, kde by se nacházely také bezbariérové a nájemní byty, aby sídliště nebylo jednostranně zaměřené jako jsou například domky v Domažlicích Na Bábě nebo v Líních. Studie by to měla řešit," vysvětluje s tím, že prioritou jsou domky, neboť obecní úřad zaznamenal relativně hodně žadatelů o možnost výstavby.