Investiční akce, jejíž náklady se dají přirovnat k ročnímu rozpočtu obce, čeká v dohledné době Drahotínské. Obec pro své zhruba dvě stovky obyvatel potřebuje zajistit kvalitní pitnou vodu.

„Zařadili jsme ji mezi hlavní priority do rozvojového plánu obce a jedná se při ní o zajištění kvalitní pitné vody a jejího dostatku pro obyvatele Drahotína. Musíme vybudovat vrt a vodovodní přivaděč s vodojemem," podotýká starosta Jan Michal.

Má snad obec vody málo?

„Vodojem zajistí, že vody bude nejen dostatek, ale bude také kvalitnější než ta, již do našeho vodovodu pouštíme nyní. Bereme nyní vodu z vrtu, v němž rozbory ukázaly vyšší obsah dusičnanů. Sice je to na hraně, ale potřebujeme pro občany nezávadnou pitnou vodu," podotýká starosta.

Obec si již v minulém roce nechala zpracovat projektovou dokumentaci a požádala o stavební povolení.

„Projektová dokumentace byla již vloni hotová a hned poté jsme zažádali o stavební povolení. Právě dnes mi telefonovala naše účetní, že přišlo rozhodnutí ze stavebního úřadu, tak snad bude vše v pořádku," sdělil v úterý Deníku starosta.

Drahotínští jsou si vědomi, že zmíněná, avšak nevyhnutelná investice by neúměrně zatížila obecní rozpočet. Již při plánování díla byli rozhodnuti, že vše budou řešit s pomocí některého z dotačních titulů. Počítají se v zemi umístěným vodojemem, odkud povede do obce zhruba kilometr potrubí a opačným směrem kvůli možnosti čerpání vody z vrtu do vodojemu potřebná elektrická přípojka.

„Zřejmě požádáme o dotaci u Ministerstva zemědělství ČR, podobně jako v minulosti při stavbě vodovodu. Uvidíme, zda má toto ministerstvo v letošním roce vyhlášený dotační titul na vodu," upřesňuje.

V mezidobí Drahotínští nezaháleli, nechali si sami pro sebe zpracovat rozpočet investiční akce.

„Ještě čekáme na rozpočty od elektrikářů. Bude to pro nás určitý přehled, kolik by nás vše mohlo stát. Projekční cenu známe, ale nechci ji zmiňovat, neboť se – stejně jako ostatní obce – budeme samozřejmě snažit při výběrovém řízení na zhotovitele díla docílit levnější ceny díla, samozřejmě za dodržení kvality. Když už se vynaloží peníze, tak aby vše bylo pořádně postavené. Vůbec nejdražší bude, domnívám se, vodojem. Ale investici nemůžeme odkládat, neboť musíme lidem zajistit to nejhlavnější – pitnou vodu. Zároveň počítáme, že po těchto úpravách bude v našem vodovodu vyšší tlak, který zaručí bezproblémové zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou," zakončil drahotínský starosta.