Největší podíl vyčleněných peněz poputuje do arciděkanského kostela Narození Panny Marie na domažlickém náměstí. Půl milionu korun je určeno na opravu fresek. Ty procházejí restaurátorskými pracemi od roku 2016.

„Oprava fresek postupuje směrem od varhan. Letos se bude pokračovat v presbytáři, konkrétně jde o velkou fresku na stropě a nad vchodem do sakristie. Na těchto freskách je znázorněno narození Panny Marie či scény z apokryfů týkající se jejího dětství,“ sdělil farář arciděkanského kostela Miroslaw Gierga s tím, že se jedná o předposlední fázi renovace kostelních fresek. „Jako poslední by se příští rok měla zrenovovat malba za hlavním oltářem,“ doplnil Gierga. Lešení pro restaurátory by mělo v kostele vyrůst koncem května.

Opravy budou financovány z několika zdrojů. Jedním z nich je město Domažlice a dalším sama farnost.

Dalšími zdroji jsou peněžní dary věřících či finance z programu Ministerstva kultury ČR. Z několika uvedených zdrojů se například loni v prosinci zafinancovalo pořízení a instalování nového osvětlení interiéru kostela.

Vodáci sjížděli Radbuzu.
PODÍVEJTE SE: Vodácké Ahoj znělo nad Mží, Otavou i Radbuzou

„Kostel je zařazen do programu záchrany architektonického dědictví, který je dotovaný přímo ministerstvem kultury,“ uvedl domažlický místostarosta Stanislav Antoš.

Ze zmíněného programu je na opravu fresek určeno 1,3 milionu korun. Celkové náklady totiž dosahují dvoumilionové sumy. Z částky, kterou vyčlenili zastupitelé, je 450 tisíc určeno Diecézní charitě.

„Příspěvek bude využit na provoz azylového domu v Domažlicích, tam půjde 125 tisíc korun, stejná částka je určená pro Domov sv. Vavřince v Meclově, 100 tisíc jde do Domova pro matky s dětmi v tísni. Sociálně-terapeutické dílny sv. Josefa dostanou 50 tisíc a totéž i volnočasové kluby Duha,“ doplnil mluvčí za radnici Josef Babor. Dotaci získalo i Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, které dostane 80 tisíc korun na náklady spojené s organizací univerzity třetího věku.