Peníze se však městu vrátí, pokryje je dotace od ministerstva vnitra. „Nejvíce peněz stály odměny pro členy okrskových komisí, šlo o částku 223 670 Kč,“ konstatoval místostarosta Domažlic Stanislav Antoš. Dále byly peníze vynaloženy na pronájmy nebytových prostor, pohonné hmoty, poštovné, občerstvení, cestovné, zdravotní a sociální pojištění a na refundaci mezd.