Zdejší dětský oddíl TOM Stříbrná rosa s podporou města zabezpečoval 10. celostátní sněm Asociace turistických oddílů mládeže. O tom, že šlo o akci ve Staňkově rozsahem ojedinělou, svědčí i fakt, že se jí zúčastnilo přes 200 delegátů a hostů, kteří se sjeli ze všech koutů republiky.

Vše začalo pátečním odpolednem, kdy se objevili první účastníci. Ty bylo potřeba ubytovat, a byl pro ně již na tento večer připraven kulturní program. Vlastní sněm proběhl v sobotu v místním Lidovém domě, kde se za řečnickým pultem vystřídala řada významných hostů. Vedle starosty města Staňkova Alexandra Horáka zde promluvil například náměstek hejtmana Plzeňského kraje Václav Červený, ředitel odboru pro mládež MŠMT Jaroslav Tuček, místopředseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček nebo předseda Klubu českých turistů Jan Stráský. Na programu byla volba nového předsednictva, zpráva revizní komise, ale také zprávy o činnostech oddílů a pozvánky na letos pořádané akce.

Večer byl potom ve znamení countrybálu, který proběhl pod taktovkou skvělých Country Dědows. V neděli si někteří účastníci sněmu ještě prohlédli zámek v Horšovském Týně a pak se všichni rozjeli domů.

„Protože se opravdu taková akce nejen ve Staňkově nekoná každý den, dovoluji si nakonec několik poděkování lidem a institucím, bez kterých by nešla uskutečnit. Především děkuji panu Strouskovi, hlavnímu vedoucímu pořádajícího oddílu, ale také předsedovi krajské rady Asociace TOM, který všechno perfektně zorganizoval,“ říká Ferdinand Šenk z Asociace TOM a dodává: „Nemenší dík patří také staňkovské základní škole za ubytování delegátů, školní jídelně za vynikající guláš, městu Staňkov za podporu a také všem ostatním, kteří přidali při organizaci ruku k dílu. Nesmím zapomenout ani na poděkování studentům SOŠ a SOU Horšovký Týn za nádherně připravený sobotní raut. Závěrem děkuji ústředí Asociace TOM za možnost tuto akci pořádat.“